Henkellermann » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Mensen worden steeds slimmer: het Flynn-effect en IQ-scores

Mensen worden steeds slimmer: het Flynn-effect en IQ-scores

Het Flynn-effect is de naam voor de wereldwijde stijging van het IQ die al zo'n 100 jaar aan de gang is. Elke 10 jaar stijgt het IQ gemiddeld met zo'n 2 à 3 punten. James Flynn heeft als eerste aannem…
McTaggart en de onwerkelijkheid van de tijd

McTaggart en de onwerkelijkheid van de tijd

In 1908 kwam John McTaggart met een argument tegen het werkelijk bestaan van de tijd dat sindsdien talloze malen besproken is. De meningen erover verschillen sterk. Toch heeft hij een aantal belangrij…
Paradox van Hempel en het probleem van de inductie

Paradox van Hempel en het probleem van de inductie

De paradox van Hempel speelt een belangrijke rol in de wetenschapsfilosofie. Het brengt als weinig andere paradoxen de vraag naar voren wat het precies betekent om een algemene bewering of een wetensc…
De transformatie van Galileo: afleiding en aannames

De transformatie van Galileo: afleiding en aannames

Iemand die aan de kant van de straat staat en kijkt naar voorbijrazende auto's zal ze sneller zien rijden dan iemand in een van die auto’s zit. Met de transformatie van Galileo kan uitgerekend worden…
Regressie naar het gemiddelde

Regressie naar het gemiddelde

Regressie naar het gemiddelde treedt op wanneer bijzonder goede of slechte prestaties gevolgd worden door meer gemiddelde prestaties. Dergelijke effecten zijn eenvoudig te verklaren op basis van de we…
Russell's paradox

Russell's paradox

De paradox van Russell laat zien dat de verzameling van verzamelingen die zichzelf niet als element hebben onmogelijk is. Dat was een mokerslag voor de naïeve verzamelingenleer. Deze ging ervan uit da…
Waarom krachten afnemen met het kwadraat van de afstand

Waarom krachten afnemen met het kwadraat van de afstand

De natuurkunde kent een aantal wetten waarin de sterkte van een kracht omgekeerd evenredig is aan het kwadraat van de afstand waarover die kracht wordt uitgeoefend. Er bestaat een tamelijk eenvoudige…
De Germaanse geneeskunde van Ryke Geerd Hamer

De Germaanse geneeskunde van Ryke Geerd Hamer

Sinds 1981 bestaat er een nieuw soort geneeskunde: de Germaanse geneeskunde van Ryke Geerd Hamer. Het stelt dat ziektes geen ziektes zijn maar "biologisch zinvolle programma's" die na een biologisch o…
Het Griekse kiesstelsel en de evenredige vertegenwoordiging

Het Griekse kiesstelsel en de evenredige vertegenwoordiging

Bij de Griekse parlementsverkiezingen van 2015 werd Syriza de grootste partij met 36,3 procent van de stemmen. In het parlement mochten ze daarna 149 van de 300 zetels bezetten. Met iets meer dan een…
Het algoritme van Euclides

Het algoritme van Euclides

Met het algoritme van Euclides kan op een eenvoudige en zeer efficiënte manier de grootste gemene deler van twee getallen gevonden worden. De Griek Euclides gebruikte het algoritme al meer dan 2000 ja…